Ülkenin Sağlık Koşulları
Belarus vatandaşları ve yabancı vatandaşlar sadece ikamet ettikleri bölgelerdeki devlet hastanesinde muayene ve tedavi olabilmektedirler.
Hastaneler
Tıbbi müesseselerin çoğu devletin olup az sayıda özel hastane de mevcuttur. Minsk’in her mahallesi için ayrı bir poliklinik ve branşlara göre ayrılan hastaneler vardır. Polikliniklerde ilk muayene yapılır ve hastalar gerekli görüldüğü takdirde hastanelere sevk edilirler. Polikliniklerde sadece polikliniğin bulunduğu mahallede kayıtlı olan ve ikamet eden vatandaşlar muayene olabilir. Yabancılar kural olarak bu poliklinikler tarafından kabul edilmezler. Yabancıların tedavi olacağı ayrı poliklinikler vardır. Bu polikliniklerde muayene paralıdır. Devlete ait tıbbi müesseselerdeki düzeyin düşüklüğü nedeniyle, özellikle muayene olmak için, yeni açılan özel hastanelere gitmek zorunda kalınmaktadır. Buralarda muayene ücretleri ülkemizdeki fiyatlar civarındadır.
Tedavi ve Yatak Ücretleri
Acil tedavilerde Belarus vatandaşları ve sağlık sigortası bulunan yabancılardan da ücret alınmamaktadır. Belarus Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı’na bağlı hastanede yabancılar için bir günlük yatak ücreti 14-25 ABD Doları civarındadır. Özel oda tercih edecek yabancılar için bir günlük yatak ücreti yaklaşık 250 ABD Doları’dır. Devlet hastanelerinde en ucuz yatak ücreti 14 ABD Doları’ndan başlamaktadır.
Sağlık Sigortası ve Primler
Sağlık sigortası ve primleri: 1 gün: 2 Euro 1 ay: 31 Euro 1 yıl: 170 Euro . Belarus’a geçici olarak gelen vatandaşlarımızın sağlık sigortası yaptırmaları zorunlu kılınmıştır. Belarus Minsk Havaaalanında sağlık sigortası yaptırmak mümkündür.